Terrassa Arts Escèniques.

Equip

EL NOSTRE EQUIP

 

La feina de Terrassa Arts Escèniques es pot dur a terme gràcies a un gran nombre de personal extern, als quals volem agrair la seva gran tasca. El personal tècnic, d’acomodació, de neteja, de manteniment, així com el personal administratiu i tècnic de l’Ajuntament de Terrassa són els pilars que fan possible l’existència de Terrassa Arts Escèniques i tots els seus projectes.

Enllaços d'interès